BDAR
gdpr

Nuo ko pradėti?

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento organizuojamuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos portale dienos.

Norint dalyvauti konkurse reikia:

1. sukurti paskyrą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS), pasiekiamoje adresu www.testavimas.vtd.lt;

2. pateikti per VATIS prašymą dalyvauti konkurse, nustatytus standartinius dokumentus ir formas bei papildomus dokumentus, kurie yra būtini siekiant dalyvauti konkrečiame konkurse.

Prašymo teikimas:

Prašymas dalyvauti konkurse – tai nustatytas dokumentų rinkinys, kurį asmuo pateikia per VATIS.

Pretenduojant į įstaigos vadovo pareigas, reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (pildomas VATIS);
  • diplomo kopiją, įrodančią atitiktį nustatytam išsilavinimo reikalavimui (saugoma pretendento VATIS paskyroje ir pridedama prie prašymo);
  • vadovaujamojo darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas* (saugoma pretendento VATIS paskyroje ir pridedama prie prašymo);
  • atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pildoma VATIS);
  • asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (pildoma VATIS);
  • užsienio kalbos mokėjimą įrodančio dokumento kopiją** (saugoma pretendento VATIS paskyroje ir pridedama prie prašymo).

* Išskyrus asmenis, apie kurių vadovaujamojo darbo patirtį yra informacija Valstybės tarnautojų registre ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registre.

** Užsienio kalbos mokėjimo lygio įskaitymo išimtis galite rasti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas aprašo IV skyriuje.

Susipažinkite: 

Užsienyje studijas baigusiųjų dėmesiui

Vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinantys dokumentai

Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinanti pažyma

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-19