BDAR

Asmens duomenų apsauga

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Valstybės tarnybos departamento duomenų apsaugos pareigūną klausimais, susijusiais su Valstybės tarnybos departamento tvarkomais jų asmens duomenimis, - Reda Rekašienė,  el. p. reda.rekasiene@vtd.lt.

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 27V-94 „Dėl asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09