BDAR
gdpr

Vadovų atrankos ir planavimo skyrius

Vedėjos Rasos Tumėnės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Užtikrinti 2021 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

2. Didinti centralizuotai vykdomų konkursų/atrankų kokybę.

3. Užtikrinti GovTech iššūkių projekto „Online testavimo platformos centralizuotiems konkursams kūrimo“ įgyvendinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28