BDAR
gdpr

Vadovų atrankos ir planavimo skyrius

  • Užtikrinti 2022 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus kompetenciją.
  • Didinti centralizuotai vykdomų konkursų kokybę.
  • Užtikrinti pritraukimo į įstaigos vadovo pareigas plano parengimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07