BDAR

Vadovų atrankos ir planavimo skyrius

Rasa Tumėnė Vedėja

1.Užtikrinti 2020 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą (toliau – 2020 m. planas).

2.  Didinti centralizuotai vykdomų konkursų/atrankų kokybę.

Arvydas Kazlauskas

Vyresnysis patarėjas

1. Parengti pasiūlymus dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo (toliau – TGĮ) tobulinimo.

2. Koordinuoti Ataskaitos dėl 2019 m. centralizuotai organizuotų konkursų/atrankų įgyvendinimo pagal kompetencijų priskirtų dalių parengimą.

Alma Markevičienė

Patarėja

1. Pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio vertinimo tvarkos tobulinimo.

2. Sukoordinuoti ir užtikrinti rekomendacijų, skirtų konkursų komisijų nariams dėl pretendentų vertinimo komisijoje, parengimą.

3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų/atrankų procedūrose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

4. Sukoordinuoti ir užtikrinti vadybinių ir lyderystės kompetencijų testo, skirto pretendentų, siekiančių užimti padalinių vadovų pareigas, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui, parengimą.

Aida Akudovičiūtė

Patarėja

1. Parengti pagrindinių centralizuotai organizuojamų konkursų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų rodiklių sąrašą ir jų aprašymus.

2. Parengti vadybinių ir lyderystės kompetencijų testo variantą, skirtą pretendentų, siekiančių užimti padalinių vadovų pareigas, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui.

3. Dalyvauti parengiant rekomendacijas, skirtas konkursų komisijos nariams dėl pretendentų vertinimo komisijoje.

4. Pravesti konkrečių pretendentų vertinimų komisijoje aptarimus (intervizijas) Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovų grupėje.

5. Parengti 1 naują kompleksinio vertinimo užduočių rinkinį.

Indrė Adomaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti rekomendacijų, skirtų konkursų komisijų nariams dėl pretendentų vertinimo, projektą.

2. Parengti siūlymus dėl klausimų, skirtų viduriniosios grandies vadovams, formuluočių.

3. Vykdyti intervizijas (darbo su pretendentų vertinimo konkursų/atrankų komisijose).

Agnė Šniukovienė

Vyriausioji specialistė

1. Specialistų ir padalinių lygmens klausimų bankams sukurti situacinius klausimus bei papildyti specialistų ir padalinių vadovų klausimų bankus naujomis kompetencijomis ir jų teigiamomis gairėmis.

2. Mokymų, skirtų VTD darbuotojams ir įstaigų atstovams dalyvaujantiems konkursų/atrankų komisijų darbe dėl konkurso/atrankos metu interviu klausimų parengimo ir jų įvertinimo mokomosios medžiagos parengimas.

3. Parengti daromąją mokamąją medžiagą (algoritmą), kaip teikti informaciją telefonu (skambučio valdymas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-23