BDAR
gdpr

Tarnybos sąlygų skyrius

Vedėjos Linos Daujotaitės-Prūsaitienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Pagal Valstybės tarnautojų informacinės sistemos duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento direktoriui.

2. Organizuoti ir dalyvauti metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

3. Parengti ir atlikti  valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigimo (VTD pagrindu) parengiamuosius darbus (pagal VTD reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28