BDAR
gdpr

Tarnybos sąlygų skyrius

  • Užtikrinti valstybės tarnautojų  tarnybinės veiklos vertinimo, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo procesų monitoringų atlikimą, ataskaitų parengimą ir pasiūlymų dėl šių procesų reglamentavimo tobulinimo  pateikimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriui, jam pritarus, ataskaitų su pasiūlymais pateikimą Vidaus reikalų ministerijai.
  • Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo rekomendacijų parengimą ir patalpinimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje: 1) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų skatinimo;  2) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų adaptacijos.
  • Koordinuoti Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimo tinklaveikos 4 renginių organizavimą.
  • Pagal poreikį užtikrinti dalyvavimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pertvarkos  į Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą vykdyme Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijos ribose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07