BDAR
gdpr

Direktoriaus pavaduotojas

Direktoriaus pavaduotojos Ingos Sirutavičės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Suorganizuoti  4 Tinklaveikos renginiai įstaigų vadovams.

2. Parengtos 2 analizės: Parengta ir pateikta direktoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizė. Parengta ir pateikta direktoriui 2021 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizė.

3. Parengti ir atlikti  valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigimo (VTD pagrindu) parengiamuosius darbus (pagal VTD reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas)

4. Parengti tarpinstitucinės darbo grupės, kuri pasitelkusi ekspertus, atliks analizę ir parengs Valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimo strategiją, projektą. Parengti parengiamųjų darbų planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28