BDAR
gdpr

Direktoriaus pavaduotoja

  • Pagal kompetenciją dalyvauti Valstybės tarnybos deparamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagrindu Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigime, užtikrinti procedūrų teisėtumą.
  • Organizuoti Įstaigų vadovų tinklaveikos ir Žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų  tinklo bendradarbiavimo renginius.
  • Parengti ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizę bei 2022 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
  • Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymo ir su susijusių teisės aktų metodinius/konsultacinius renginius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07