BDAR

Atrankų skyrius

Patarėjos Vaivos Apanavičiūtės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ VTD svetainėje.

2. Organizuoti ir koordinuoti N diske esančių  šablonų atnaujinimą pagal pasikeitusias centralizuotos atrankos procedūras.

Patarėjos Simonos Abraitienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Dalyvauti rengiant atmintinę asmenims pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas centralizuotai vykdomuose konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose, taikant kelis vertinimo metodus (pvz. interviu ir testas).

2. Parengti ataskaitos dalį dėl nuotoliniu būdu vykdomų centralizuotų konkursų ir atrankų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-21