BDAR

Administravimo skyrius

Jolita Urbonienė

Skyriaus vedėja

1. Įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius, pertvarkant Atrankų skyrių (Vidaus reikalų ministerijai pritarus struktūros pokyčiams).

2. Sukurti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM  vidaus administravimui reikalingų teisės aktų ir veikiančių sutarčių kontrolės sistemą.

3. Atnaujinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Dokumentų ir užduočių registravimo, valdymo ir kontrolės sistemą.

4. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM komunikacijos strategija ir priemonių planą.

5. Sėkmingai įgyvendinti ES projektas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“.

Gintarė Gužauskaitė

Patarėja

1. Vidaus reikalų ministerijai pritarus Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūros pakeitimui, įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius.

2. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM  vidaus administravimui reikalingų teisės aktų ir veikiančių sutarčių kontrolės sistemos.

3. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Dokumentų ir užduočių valdymo sistemos.

Irena Genienė

Patarėja

1. Dalyvauti rengiant  Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM 2019 metų veiklos ataskaitą.

2. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM finansų kontrolės taisykles.

3. Vidaus reikalų ministerijai pritarus Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūros pakeitimui, įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius.

Milda Alasabashi Vyriausioji specialistė

1. Sukurti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skyrių, susijusį su Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikla (informacija lietuvių – prancūzų kalba).

2. Pateikti siūlymus kartu su LR Užsienio reikalų ministerija organizuojant renginį, susijusį su Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikla.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-25