BDAR
gdpr

Administravimo skyrius

  • Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pertvarkos  į Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą vykdymo procese Administravimo skyriaus kompetencijos ribose.
  • Plėtoti įstaigos organizacinę kultūrą – Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojams "dienomis be konkursų" organizuoti  vidinius/išorinius mokymus.
  • Koordinuoti  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės ir rizikų stebėseną, apibendrinti vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus.
  • Užtikrinti Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo veiklos tęstinumą.
  • Parengti galimą priemokų už papildomą darbą, pavadavimą, darbo papildomą krūvį pamatavimo skalę (schemą/ metodiką/ taisykles).
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07