BDAR
gdpr

Administravimo skyrius

Vedėjos Jolitos Urbonienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti bendrą vidaus administravimo dokumentų (teisės aktų) „krepšelį“.

2. Parengti ir perduoti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 19, 11 klausimas) 2 priede „Pasirengimo konsoliduoti valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas  Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių planas“, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo 11 klausimo sprendimą (protokolo Nr. 19).

3. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašą

4. Sėkmingai įgyvendinta ES projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ veikla, susijusi su savanorystės mokymais viešajame sektoriuje.

5. Parengti ir įgyvendinti Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonių planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28