Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Vertina patarėjų ir specialistų lygmens pareigybių, į kurias skelbiami konkursai (atrankos), aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

14. Vykdo centralizuotų konkursų (atrankų) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas procedūras Valstybės tarnybos departamente prie VRM (toliau - Departamente) ir nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

15. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

16. Administruoja statuso atkūrimo procedūras tarp buvusių valstybės tarnautojų ir įstaigų bei administruoja pretendentų rezervą.

17. Koordinuoja kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ar vokiečių, mokėjimo tikrinimo procedūras Departamente.

18. Dalyvauja įgyvendinant pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą priemones.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – vadyba;

3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;

4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

5. studijų kryptis – teisė;

6. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9. darbo patirties sritis – personalo atrankos patirtis;

10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.