Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

8. Koordinuoja priskirtų konkursų (atrankų) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymą, esant poreikiui vykdo bei administruoja konkursų (atrankų) procedūras.

9. Koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų (atrankų) įgyvendinimą.

10. Koordinuoja pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankų bei valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose procedūras.

11. Koordinuoja pareigybių, į kurias skelbiami konkursai (atrankos), aprašymų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.

12. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

13. Laikinai nesant skyriaus vedėjo ir skyriaus patarėjo, kuruojančio statuso atkūrimo ir pretendentų rezervo bei užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo, priimant į valstybės tarnautojo pareigas, sritis, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

1.5. studijų kryptis – teisė (arba);

1.6. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.9. darbo patirties sritis – personalo atrankos patirtis;

1.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

1.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

1.12 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1.13 kalba - anglų;

1.14. kalbos mokėjimo lygis – B2.