Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Koordinuoja pareigybių, į kurias skelbiami konkursai (atrankos) aprašymų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, priskirtų konkursų (atrankų) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymą bei esant poreikiui vykdo ir administruoja konkursų (atrankų) procedūras.

9. Koordinuoja statuso atkūrimo procedūras tarp buvusių valstybės tarnautojų ir įstaigų bei pretendentų rezervo administravimą.

10. Koordinuoja užsienio kalbų tikrinimo, priimant į valstybės tarnautojo pareigas procedūrų įgyvendinimą.

11. Vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų poreikį ir dalyvauja sudarant konkursų (atrankų) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymo grafiką.

12. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

13. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

1.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties sritis – personalo atrankos patirtis;

1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;