BDAR
gdpr

VTD metodinės konsultacijos: kokios vyks šiais metais?

Data

2022 06 29

Įvertinimas
3
0,8 proc. (81).png

Šiais metais Valstybės tarnybos departamentas (VTD) jau surengė 13 metodinių  konsultacijų Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais. Jose dalyvavo 1100 įstaigų atstovų. Konsultacijų temos: valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas, pareigybių aprašymai, darbo užmokestis ir skatinimas, teisės ir pareigos ir kt. Dalis konsultacijų rengtos kartu su Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgiant į tai, kad įstaigoms kyla nemažai techninių klausimų, susijusių su Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) ir Valstybės tarnautojų registru (VATARAS).

Per antrąjį pusmetį ketiname surengti dar 4 metodines konsultacijas valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, skatinimo, pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos, valstybės tarnautojų teisių ir pareigų, valstybės tarnautojų perkėlimo, atleidimo iš pareigų, įstaigų struktūrinių pertvarkymų ir tarnybinės veiklos vertinimo temomis. Apie būsimas konsultacijas bus skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės naujienų skiltyje, todėl įstaigų atstovus, kuriems aktuali ši informacija, kviečiame naujienas prenumeruoti.

Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.

Siekdamas gerinti savo veiklą ir įstaigų konsultavimą bei išanalizuoti aktualiausias įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo temas, VTD metų pradžioje atliko įstaigų apklausą, kokios metodinių konsultacijų temos joms aktualiausios.

Kaip parodė apklausos rezultatai, įstaigos ypač pageidauja konsultacijų dėl VATIS ir VATARO funkcionalumų bei naudojamų IT įrankių veikimo probleminių klausimų (57,7 proc.), valstybės tarnautojų perkėlimo (33,3 proc.), valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų (28 proc.), tarnybinės veiklos vertinimo (25,6 proc.), tarnybinės atsakomybės ir socialinių garantijų (po 21,8 proc.). 

Įvertinus apklausos duomenis, buvo sudarytas metodinių konsultacijų temų grafikas.