BDAR
gdpr

VTD ir UAB „Žmogaus studijų centras“ mokymai apie Valstybės tarnautojų atrankos instrumentus

Data

2022 06 20

Įvertinimas
3
ES_fondu_logo_crop.jpg
Mokymai organizuojami 2022 m. birželio 21 d. -liepos 18 d. (24 ak. val.).
 
Mokymų tikslinė grupė Valstybės tarnybos departamento bei įstaigų atstovai, dalyvaujantys komisijos nariais centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose.
 
Mokymų tikslas  -  supažindinti mokymo dalyvius su naujai sukurtais 6 atrankos instrumentais, kurie palaipsniui bus diegiami centralizuotoje atrankoje: atvejo analizė, strateginio mąstymo instrumentas, situacinių pasirinkimų instrumentas (testas), darbo su informacija instrumentas (testas), planavimo, organizavimo ir prioretizavimo instrumentas (testas), nauji interviu klausimai, bei lavinti praktinius personalo atrankos įgūdžius, siekiant didinti centralizuotos atrankos kokybę ir efektyvumą.
 
Mokymai vykdomi įgyvendinant 2014–2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” priemonės Nr.10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu” projektą Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0007 „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“.