BDAR

Valstybės tarnybos portale privalomai bus skelbiama daugiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, konkursų

Data

2018 12 10

Įvertinimas
5
woman-690036_1920.jpg

Daugėja valstybės ir savivaldybių įstaigose pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų pareigybių, į kurias privaloma rengti konkursus, o šiuos – skelbti Valstybės tarnybos portale.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą, kuriuo vadovaujantis nuo š. m. gruodžio 1 d. daugėja valstybės ir savivaldybių įstaigose pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų pareigybių, į kurias privaloma skelbti konkursus. Šia naujove siekiama užtikrinti didesnį darbuotojų atrankos skaidrumą ir pritraukti į konkursus daugiau kandidatų.

Iki šiol įstaigos privalėjo rengti konkursus ir juos skelbti Valstybės tarnybos departamento valdomame Valstybės tarnybos portale į šias darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes: įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įstaigų struktūrinių padalinių vadovų, vyriausiųjų buhalterių, darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos  Europos Sąjungos  finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų. Kitus darbuotojus įstaigos priimdavo pagal savo pasitvirtintą tvarką.

Nuo gruodžio 1 d. privaloma organizuoti ir Valstybės tarnybos portale skelbti konkursus į visas darbuotojų pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu: finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, personalo administravimo specialistų, vidaus auditorių, teisininkų, taip pat darbuotojų, atsakingų už leidimų (licencijų) išdavimą, vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir kitas pareigybes.

Atkreipiame dėmesį, kad už tinkamą konkursų paskelbimą Valstybės tarnybos portale bus atsakingos įstaigos, organizuojančios konkursus.