BDAR

Valstybės tarnybos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės grafikas

Data

2020 06 30

Įvertinimas
4
photo-1493934558415-9d19f0b2b4d2.jpg

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas savaitės grafikas. 

Žemiau pateikiami 2020 metų liepos 7, 8, 9 ir 10 dienomis Valstybės tarnybos departamento organizuojami valstybės tarnybos konkursai ir atrankos. Lentelėse pateikiami duomenys: konkursas ar atranka, vertinimo komisijoje data ir laikas, konkurso/atrankos skelbimo numeris, valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ir vertinimo komisijoje vieta.

Pretendentai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje, privalo apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas.

Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Liepos 7 09:30 44018 Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 7 09:30 44198 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 7 09:30 44306 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 7 09:30 44307 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 7 09:30 44308 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 7 10:00 44142 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 7 10:30 43975
Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų skyriaus patarėjas
Valstybės tarnybos departamente
Atranka Liepos 7 11:15 9103 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus Išmokų skyrimo poskyrio Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 7 13:30 43793 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 7 13:30 43847 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 7 13:30 44161 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 7 15:00 43832 Lietuvos statistikos departamento Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Liepos 8 08:30 43468 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 08:30 43728 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 08:30 43729 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 08:45 44433 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 09:00 44018 Lietuvos valstybės istorijos archyvo  direktoriaus pavaduotojas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 09:00 43737 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Mažeikiuose) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 09:15 43854 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 09:15 44395 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Vidaus saugumo fondo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 09:30 43696 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 10:30 44095 Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 11:00 43823 Lietuvos statistikos departamento Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 13:30 43925 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Turto valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 8 13:30 43821 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Alytaus r.) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 8 14:30 44006 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Atranka Liepos 9 09:00 9050 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 9 09:00 44030 Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus Vedėjo pavaduotojas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 9 09:00 44212 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Panevėžio m.) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 9 09:00 44211 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Panevėžio m.) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Erasmus/ DNS Liepos 9 10:30 NATO ESKC Atranka į NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrą Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 9 13:15 43969 Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Skyriaus vedėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Liepos 9 13:15 48396 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Liepos 9 14:00 9099 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus Išmokų kontrolės poskyrio Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 9 14:00 44060 Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriaus Vyriausiasis ekspertas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 9 15:30 43919 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2-ojo statybos priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Liepos 10 08:45 44197 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 09:00 44407 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 09:15 44210 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vedėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 09:15 43976 Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Turto apskaitos skyriaus vedėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 09:30 44103 Kalvarijos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Liepos 10 11:00 9096 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 13:30 43921 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2-ojo statybos priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 13:30 43920 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2-ojo statybos priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Liepos 10 14:00 44029  Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo valdybos Personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente