BDAR

Valstybės tarnybos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės grafikas

Data

2020 03 09

Įvertinimas
5
photo-1575203091586-611fe505bb0e.jpg

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas savaitės grafikas.

Žemiau pateikiami 2020 metų kovo 9, 10, 12, 13 dienomis Valstybės tarnybos departamento organizuojami valstybės tarnybos konkursai ir atrankos. Lentelėse pateikiami duomenys: konkursas ar atranka, vertinimo komisijoje data ir laikas, konkurso/atrankos skelbimo numeris, valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ir vertinimo komisijoje vieta.

Vertinimo komisijoje vieta gali būti Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos arba tiek Valstybės tarnybos departamente, tiek ir įstaigoje, į kurią vyksta konkursas, kai naudojami telekomunikacijų galiniai įrenginiai – konkursas ar atranka vyksta nuotoliniu būdu.

Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas kovo 9 d. 09:00 43466 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 09:00 43393 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 09:00 43397 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 09:00 43355 Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 9 d. 09:30 8938 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 9 d. 09:30 8971 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 9 d. 09:30 43251 Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 9 d. 09:30 43268 Lietuvos bioetikos komiteto direktorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 13:15 43362 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 13:30 43431 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Saločių seniūnijos seniūnas  Dalyvaus VRM atstovas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 9 d. 13:30 43349 Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos ryšių operatorių grupės vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 13:30 43451 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 9 d. 14:30 43493 Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 9 d. 15:00 43428 Vilniaus regiono apylinkės teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 9 d. 15:00 43441 Vilniaus regiono apylinkės teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas kovo 10 d. 09:00 43447 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 10 d. 09:00 43448 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 10 d. 09:00 43449 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43369 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43370 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43371 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43372 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43277 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 10 d. 09:30 43532 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 10:30 43459 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 10:00 43417 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 13:30 43228 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 13:30 43548 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Pelno ir kitų mokesčių skyriaus vyriausiasis spec. Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 13:30 43458 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 13:00 43452 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Surviliškio seniūnijos seniūnas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 10 d. 13:30 43618 Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas kovo 12 d. 09:00 43383 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 12 d. 09:00 43450 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 12 d. 09:00 43642 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Migracijos politikos grupės patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 12 d. 09:00 43420 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 12 d. 09:30 43423 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 12 d. 09:30 43498 Klaipėdos apylinkės teismo Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 12 d. 13:15 43429 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka kovo 12 d. 13:15 8985 Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 12 d. 13:15 8986 Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 12 d. 13:15 8987 Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 12 d. 13:15 8993 Kauno apylinkės teismo Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 12 d. 13:30 43598 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Projektavimo sąlygų poskyrio Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka kovo 12 d. 14:00 8981 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM vyriausiasis specialistas (Kėdainių r.) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 12 d. 14:00 43325 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokesčių politikos departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 12 d. 14:45 43326 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas kovo 13 d. 09:30 43419 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka kovo 13 d. 09:30 8989 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 13 d. 09:00 43546 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Ekonominio reguliavimo departamento Pašto ir geležinkelių kainų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 09:00 43394 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjo padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka kovo 13 d. 09:30 9016 Klaipėdos apylinkės teismo Raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (darbo vieta Klaipėdoje) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 13 d. 11:00 43433 Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyrius vyresnysis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 13 d. 11:30 43699 Varėnos rajono savivaldybės administracija Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 13:15 43517 Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 13:30 43541 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 13:30 43549 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas kovo 13 d. 13:30 43405 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 13:00 43520 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas kovo 13 d. 14:30 43616 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teisės skyriaus patarėjas Valstybės tarnybos departamente