BDAR

Valstybės tarnybos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės grafikas

Data

2020 02 19

Įvertinimas
1
photo-1490724500206-cd5482e02b9e.jpg

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas savaitės grafikas.

Žemiau pateikiami 2020 metų vasario 24, 25, 26, 27 ir 28 dienomis Valstybės tarnybos departamento organizuojami valstybės tarnybos konkursai ir atrankos. Lentelėse pateikiami duomenys: konkursas ar atranka, vertinimo komisijoje data ir laikas, konkurso/atrankos skelbimo numeris, valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ir vertinimo komisijoje vieta.

Vertinimo komisijoje vieta gali būti Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos arba tiek Valstybės tarnybos departamente, tiek ir įstaigoje, į kurią vyksta konkursas, kai naudojami telekomunikacijų galiniai įrenginiai – konkursas ar atranka vyksta nuotoliniu būdu.

Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Vasario 24 09:00 43335 Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus Vedėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 24 09:00 43194 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriaus Vyresnysis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Vasario 24 09:00 8930 Šiaulių apylinkės teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių Sekretorius Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 24 09:00 8923 Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Padėjėjas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 24 09:00 8924 Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Padėjėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 09:30 43246 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Direktorius (įstaigos vadovas) Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 24 10:30 8954 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 11:15 43424 Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasias specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 24 13:30 8965 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 13:30 43193 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas   Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 24 13:30 43446 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus Patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 13:30 43354 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 14:00 43439 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 24 15:15 43324 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Investicijų skyriaus Patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Vasario 25 09:00 43195 Vilniaus apygardos administracinio teismo Teisėjo Padėjėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 09:00 43196 Vilniaus apygardos administracinio teismo Teisėjo Padėjėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 09:00 43240 Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos direktoriaus Pavaduotojas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 09:00 43499 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių departamento Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 25 09:00 8934 Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos respublikos kultūros ministerijos Kauno skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 09:15 43376 Viešųjų pirkimų tarnybos Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 09:30 43234 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 11:00 43361 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus Vyriausiasis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 25 13:15 43375 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus Vedėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 13:15 43329 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos V skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 25 13:30 43358 Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 25 14:00 43223 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (budėtojas)  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 25 14:00 43269 Lietuvos ststistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Vasario 26 09:00 43336 Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus Vedėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 26 09:00 43307 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus tyrimų skyriaus Vyriausiasis patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 26 09:00 8939 Kauno apylinkės teismo Teisėjo Padėjėjas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Vasario 26 09:00 8941 Kauno apylinkės teismo Teisėjo Padėjėjas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 26 09:00 43388 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Audito komiteto biuro Padėjėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 09:30 43235 Muitinės laboratorijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 13:15 43560 Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūno Pavaduotojas   Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 13:15 43401 Nacionalinės mokėjimo agentūros Informacinių technologijų departamento Sistemų projektavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 13:15 43314 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 13:30 43315 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 13:30 43319  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 14:00 43334 Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus Vedėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 26 15:00 43279 Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Vasario 27 09:00 43237 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 27 09:00 43457 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Verslo politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 27 09:00 8928 Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus Teisėjo Padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Vasario 27 09:00 8929 Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus Teisėjo Padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 27 09:00 43392 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus Pensijų skyriaus Vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 27 09:00 43278 Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo Padėjėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 27 11:00 43275 Vilniaus regiono apylinkės teismo Teismo raštinės skyriaus Šalčininkų biuro teismo posėdžių Sekretorius  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 27 13:15 43343 Šiaulių tardymo izoliatoriaus Veiklos organizavimo skyriaus Patarėjas  Naudojant telekomunikacijų gal. įr.
Konkursas Vasario 27 13:30 43317 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 27 15:00 43427 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos V skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Vasario 28 09:15 43411 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Šalčininkų aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 09:30 43408 Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo Pavaduotojas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 28 09:30 43271 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 09:30 43327 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (Vyriausiasis specialistas)  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 28 10:30 43257 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento Vyresnysis patarėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 11:00 43404 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Šalčininkų aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 11:00 43432 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 28 11:00 8974 Tauragės apylinkės teismo Teisėjo Padėjėjas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Vasario 28 13:00 43192 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 13:00 43340 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisinio atstovavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 13:00 43341 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisinio atstovavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 13:00 43338 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisinio atstovavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Vasario 28 13:15 43253 Telšių rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Vasario 28 14:00 8995 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės Vadovas  Valstybės tarnybos departamente
Atranka Vasario 28 14:00 8988 Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius