BDAR

Valstybės tarnybos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės grafikas

Data

2020 01 17

Įvertinimas
6
photo-1512428559087-560fa5ceab42.jpg

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas savaitės grafikas.

Žemiau pateikiami 2020 metų sausio 20, 21, 22, 23 ir 24 dienomis Valstybės tarnybos departamento organizuojami valstybės tarnybos konkursai ir atrankos. Lentelėse pateikiami duomenys: konkursas ar atranka, vertinimo komisijoje data ir laikas, konkurso/atrankos skelbimo numeris, valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ir vertinimo komisijoje vieta.

Vertinimo komisijoje vieta gali būti Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos arba tiek Valstybės tarnybos departamente, tiek ir įstaigoje, į kurią vyksta konkursas, kai naudojami telekomunikacijų galiniai įrenginiai – konkursas ar atranka vyksta nuotoliniu būdu.

Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Sausio 20 09:00 42978 Plungės rajono savivaldybės administracijos Nausodžio seniūnijos Seniūnas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 09:00 43025 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų raštinės biuro teismo posėdžių Sekretorius Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 09:00 42808 Panevėžio teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus Vyriausias specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 09:00 42775 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 20 09:30 8871 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 10:30 43090 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus skyriaus Specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 10:30 43089 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus skyriaus Specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 10:30 42956 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Agrochemijos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 13:00 42810 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjo Pavaduotojas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 13:30 42995 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 13:30 43002 Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 13:30 43011 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 14:30 43013 Jonavos rajono savivaldybės administracijos Rajono savivaldybės administracijos Patarėjas (įmonių valdymo klausimais) Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 20 14:30 43021 Vilniaus regiono apylinkės Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rajono biuro teismo posėdžių Sekretorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 14:45 43059 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus Vedėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 20 15:15 43112 Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracijos Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Sausio 21 09:00 42973 Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnijos Seniūnas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 21 09:00 42745 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų Veiklos organizavimo skyriaus Patarėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 09:00 43091 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Marijampolės skyriaus Vyresnysis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 09:30 42533 Vyriausybės atstovų įstaigos Patarėjas (Panevėžio ir Utenos apskritys) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 09:30 42993 Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 13:00 42534 Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausiasis specialistas (Panevėžio ir Utenos apskritys, darbo vieta Panevėžyje) Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 21 13:30 8880 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Sausio 21 13:30 8809 Studijų kokybės vertinimo centro Kvalifikacijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 21 13:30 8825
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinių nusižengimų tyrimo poskyrio Vyriausiasis specialistas
Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 21 14:00 42822 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Pasienio konktrolės koordinavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 14:15 43035 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 14:30 42898 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus Patarėjas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 14:30 43038 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūros Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro Padėjėjas (darbo vieta Vilniuje) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 14:30 43039 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūros Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro Padėjėjas (darbo vieta Vilniuje) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 21 14:30 42535 Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausiasis specialistas (Panevėžio ir Utenos apskritys, darbo vieta Utenoje) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Atranka Sausio 22 09:00 8843 Vilniaus regiono apylinkės Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rajono biuro teismo posėdžių Sekretorius Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 22 09:00 42782 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 22 10:15 8832 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 22 10:30 43027 Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 22 11:15 43051 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio darbo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 22 13:00 8862 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjo Padėjėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 22 13:15 43125 Vilniaus regiono apylinkės Teismo raštinės biuro Teismo posėdžių Sekretorius (Trakų rūmai) Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 22 13:30 8830 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Atranka Sausio 22 13:45 8870 Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjo Padėjėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 22 14:00 42918 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 22 14:00 43028 Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 22 14:00 42945 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kaniavos seniūnijos Seniūnas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 22 14:45 42821 Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjo Padėjėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Sausio 23 09:00 42984 Lietuvos statistikos departamento Transporto ir turizmo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 09:00 42818 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 09:00 42944 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 09:00 42926 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 23 09:30 42953 Alytaus apylinkės teismo Teismo raštinės skyriaus Alytaus rūmų raštinės teismo posėdžių Sekretorius Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 23 09:30 42975 Alytaus apylinkės teismo Teismo raštinės skyriaus Alytaus rūmų raštinės teismo posėdžių Sekretorius Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 23 10:45 42962 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Investicijų skyriaus Patarėjas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 13:15 43053 Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 13:15 43006 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Audito skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 13:30 42954 Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos poskyrio Vyriausiasis specialistas  Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 23 13:30 43003 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valdymo organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 14:30 42705 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Kauno kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Kauno mieste) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 15:15 42985 Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas  Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 23 15:30 43096 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Atranka Sausio 23 16:00 8842 Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas/atranka Vertinimo komisijoje data Laikas Skelbimo numeris Valstybės tarnautojo/pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas Vertinimo komisijoje vieta
Konkursas Sausio 24 09:00 43040 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Padėjėjas (darbo vieta Vilniuje) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 09:00 43041 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Padėjėjas (darbo vieta Vilniuje) Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 09:00 43000 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 24 09:00 42997 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 09:00 42998 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 09:00 42971 Alytaus rajono savivaldybės administracijos Krokialaukio seniūnijos Seniūnas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 09:30 43086 Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos Vyresnysis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 24 09:30 43017 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės Vadovas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 10:30 42828 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 13:15 43174 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Europos Sąjungos išmokų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 13:15 43175 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Europos Sąjungos išmokų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 13:15 43176 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Europos Sąjungos išmokų skyriaus Vyriausiasis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 13:30 43054 Plungės apylinkės Teismo kanclerio tarnybos Vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente
Konkursas Sausio 24 13:30 43055 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Vyriausiasis specialistas Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius
Konkursas Sausio 24 14:00 43014 Lietuvos statistikos departamento Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas Valstybės tarnybos departamente