BDAR
gdpr

Valstybės tarnybos įstatymo pažeidimų kaina – įstaigų reputacija

Data

2017 10 09

Įvertinimas
0
lapas.jpg

Valstybės tarnybos departamentas (VTD) nuolat atlieka patikrinimus, kaip įstaigos laikosi Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų. Šių patikrinimų tikslas – didinti skaidrumą valstybės ir savivaldybių įstaigose bei siekti, kad įstaigose priimami personalo valdymo sprendimai ir procedūros atitiktų teisės aktų reikalavimus. Taip pat VTD įstaigoms teikia metodinę pagalbą bei pasiūlymus dėl personalo valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo. 

Praeitais metais VTD atliko 25 patikrinimus įstaigose. Jų metu buvo tikrinamas Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų priėmimą, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą, darbo užmokestį, valstybės tarnautojų atsakomybę, valstybės tarnautojų socialines ir kitas garantijas, įgyvendinimas. Beveik pusės patikrinimų metu buvo rasta pažeidimų. 

„Gali atrodyti, kad dalis šių pažeidimų yra labai nereikšmingi, daugiau „popieriniai“ nei faktiniai, tačiau jie gali sukelti įtarimų dėl įstaigos personalo valdymo skaidrumo, taigi pakenkti įstaigos reputacijai, sumažinti tarnautojų pasitikėjimą ja. Taip pat šie pažeidimai gali tapti teisminio ginčo su tarnautojais priežastimi“, – komentuoja VTD specialistai.  

Nemaža dalis VTD specialistų nustatytų pažeidimų susiję su valstybės tarnautojų atrankos procedūromis. Pavyzdžiui, konkurse į valstybės tarnautojo pareigas dalyvaujantiems asmenims laiku nepranešama apie jų atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, konkurse leidžiama dalyvauti ar net priimami į pareigas asmenys, neatitinkantys specialiųjų reikalavimų, pretendentams neleidžiant dalyvauti konkurse, nenurodoma, kokių konkrečių specialiųjų reikalavimų jie neatitinka ir pan.

Pasitaiko atvejų, kai nesilaikant teisės aktų reikalavimų valstybės tarnautojai atleidžiami iš pareigų, jiems skiriamos kvalifikacinės klasės, nemokama už papildomų funkcijų ar užduočių atlikimą. Taip pat ne visose įstaigose teisingai organizuojamos tarnybinės veiklos vertinimo procedūros ir pildomi dokumentai. Čia netikslumų nustatoma itin dažnai. 

VTD kviečia įstaigų personalo administravimo specialistus nuolat atnaujinti žinias – skaityti VTD parengtas rekomendacijas, kuriose aptarti svarbiausi valstybės tarnautojų vertinimo, atleidimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, skatinimo ir kiti klausimai.

VTD interneto svetainės skiltyje „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priežiūra“ skelbiamas reikalavimų, susijusių su VTD 2017 metais atliekamų planinių patikrinimų valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose patikrinimo dalyku, sąrašas, kuris Jums padės pasitikrinti, ar tinkamai įgyvendinate Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatas.

Taip pat kviečiame dalyvauti VTD organizuojamose metodinėse konsultacijose-diskusijose, skirtose valstybės tarnautojams, atliekantiems personalo administravimo ir tvarkymo funkcijas, ir iškilus klausimams kreiptis į VTD  specialistus.