BDAR

Valstybės tarnybos departamentas surengė konsultaciją Utenoje

Data

2018 09 19

Įvertinimas
1
StockSnap_XXEZLFWMHN.jpg

Rugsėjo  18 d. Valstybės tarnybos departamentas Utenoje surengė konsultaciją-diskusiją įstaigų struktūrinių pertvarkymų, tarnautojų tarnybinės atsakomybės ir kitais su galiojančio Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimu susijusiais klausimais. Renginyje dalyvavo įstaigų bei jų padalinių vadovai, pavaduotojai iš Utenos, Rokiškio, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių rajonų, Visagino savivaldybės ir kt.  

Šiuo metu nemažai įstaigų atlieka struktūrinius pertvarkymus arba jiems ruošiasi, todėl šis klausimas joms ypač aktualus. Departamento atstovai Liudas Bučinskas ir Darius Bradūnas konsultavo, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad įstaigų reorganizacijos vyktų sklandžiai, kad nebūtų pažeistos valstybės tarnautojų teisės ir neatsirastų prielaidų teisminiams ginčams.  

Taip pat aptartos tarnybinės atsakomybės taikymo procedūros, kurioms neskiriant pakankamai dėmesio pastaruoju metu įstaigos susilaukia daug žiniasklaidos ir visuomenės kritikos. Renginio dalyviai domėjosi ir kitais valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, diskutavo apie valstybės tarnybos aktualijas.

Valstybės tarnybos departamentas nuolat teikia metodinę pagalbą įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo, pažeidimų prevencijos klausimais. Siekdamas palengvinti Valstybės tarnybos įstatymo taikymą, departamentas yra parengęs nemažai rekomendacijų, kurias galima rasti valstybės tarnybos portale.