BDAR

Valstybės tarnybos departamentas primena, kaip vyksta valstybės tarnautojo statuso atkūrimas

Data

2020 11 26

Įvertinimas
1
245_f72e37d0f96d12a0ab02af28f80eca93.jpg

Pasibaigus XII Lietuvos Respublikos Seimo kadencijai, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas prie VRM) sulaukia daugiau nei įprasta klausimų apie valstybės tarnautojo statuso atkūrimą. Primename svarbiausias valstybės tarnautojo statuso procedūras.

 

 1. Asmuo, atitinkantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas sąlygas, turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą per 3 mėnesius po paskyrimo (išrinkimo) į VTĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas pareigas laikotarpio pabaigos ar kitaip nutrūkus jų įgaliojimams. Atkreipiame dėmesį, kad statuso atkūrimo procedūros pradedamos nuo atleidimo ar įgaliojimų pabaigos – tik tada, pagal VTĮ 17 straipsnio 2 dalį, asmuo įgyja teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą.
   
 2. Asmuo, norintis atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt, rinktis „Prašymai gyventojams“ paslaugą) pateikti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 16 punkte nurodytus dokumentus.
   
 3. Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, gavęs asmens, norinčio atkurti valstybės tarnautojo statusą, dokumentus, turi išnagrinėti juos per 5 d. d. (t. y. atsakyti asmeniui, ar jis turi/neturi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą arba paprašyti patikslinti dokumentus) (Aprašo 9 punktas, 19 punktas, 20 punktas).
   
 4. Valstybės tarnybos departamentas prie VRM per 5 darbo dienas nuo dokumentų dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo pateikimo dienos (tuo atveju, jei asmuo neturi pateikti patikslinančių dokumentų) kreipiasi raštu į įstaigą, kurioje asmuo turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, dėl galimybės asmeniui atkurti valstybės tarnautojo statusą (Aprašo 10 punktas).
   
 5. Įstaiga turi atsakyti per 5 darbo dienas nuo Valstybės tarnybos departamento prie VRM rašto gavimo dienos (Aprašo 11 punktas).
   
 6. Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, gavęs iš įstaigos raštą apie galimybę asmeniui atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos el. paštu siūlo užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas, kurių specialiuosius reikalavimus asmuo atitinka (Aprašo 12 punktas).
   
 7. Asmuo apie sutikimą užimti pasiūlytas pareigas informuoja Valstybės tarnybos departamentą prie VRM ir įstaigą, kurioje pasiūlyta atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos (Aprašo 13 punktas).
   
 8. Įstaiga, kurioje asmeniui siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 10 d. d. nuo sutikimo užimti pareigas privalo patikrinti asmens gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (Aprašo 14 punktas).
   
 9. Valstybės tarnybos departamentui prie VRM asmenį informavus, kad jis turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, asmuo lygiagrečiai gali Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka tekti dokumentus ir be konkurso užimti VTĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatytas valstybės tarnautojo pareigas (Aprašo 15 punktas).

Daugiau apie valstybės tarnautojo statuso atkūrimą rasite ČIA.