BDAR
gdpr

Valstybės tarnybos departamentas primena apie kasmetinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą

Data

2022 01 11

Įvertinimas
12
control-427512_1920.png

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos primena, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 27 straipsnio  4 dalies nuostatomis, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigoje nuo 2022 m. sausio 1 d. prasidės kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas.

VTĮ įtvirtinta, kad valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas kiekvienais metais, jeigu  valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo tarnybinė veikla. Valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jo tiesioginis vadovas. VTĮ įtvirtinta tribalė vertinimo skalė,  t. y. tarnybinė veikla gali būti įvertinama  labai gerai, gerai, nepatenkinamai.

Detalios kasmetinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros yra nustatytos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176.  Šiame apraše nustatyta, kad nuo sausio 1 d. iki 15 d. valstybės tarnautojai, kurių tarnybinė veikla vertinama, turi atlikti tam tikrus veiksmus, o valstybės tarnautojo tarnybinė veikla jo tiesioginio vadovo įvertinama ir tiesioginio vadovo motyvuotas siūlymas į pareigas priimančiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip einamųjų metų vasario 20 d.

Su valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūrų procesu galite susipažinti šioje schemoje (jei norite pasididinti vaizdą, spauskite ant paveiklslėlio).

 

 

Taip pat primename, kad Valstybės tarnybos departamentas yra parengęs REKOMENDACIJAS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO, su kuriomis galite susipažinti čia.

Rekomenduojame peržiūrėti Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengtą Tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu formos pildymo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) vaizdo medžiagą:

vertinamajam;

tiesioginiam vadovui.

Valstybės tarnybos departamentas yra atsakingas už metodinę pagalbą dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo nuostatų. Kilus klausimams galite kreiptis į Tarnybos sąlygų skyriaus specialistus.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra atsakingas už metodinę pagalbą atliekant tarnybinės veiklos vertinimą VATIS. Kilus klausimams kreipkitės el. p. [email protected]