BDAR
gdpr

Valstybės tarnybos departamentas mini 20 metų jubiliejų

Data

2022 12 01

Įvertinimas
7
0,8 proc. - 2022-11-30T105715.595.png

Šiandien sukanka 20 metų, kai įkurtas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (VTD). Sveikiname esamus ir buvusius kolegas ir dėkojame visiems mūsų partneriams už bendradarbiavimą!

Iki tol buvęs Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos struktūriniu padaliniu, 2002 m. gruodžio 1 d. VTD pradėjo savo kelią kaip savarankiška įstaiga. Per du dešimtmečius departamentas patyrė daugybę pokyčių: vykdė Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą, teikė metodinę pagalbą bei konsultacijas įstaigoms, organizavo iš dalies centralizuotą ir centralizuotą valstybės tarnautojų atranką, vykdė kitas funkcijas. Ateinančių metų pradžioje jo laukia transformacija į Viešojo valdymo agentūrą.

„Nepaisant visų permainų, VTD esmė išlieka ta pati – kuo geriau tarnauti savo valstybei, savo partneriams – kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms – teikti kokybišką, profesionalią metodinę pagalbą ir savo darbu auginti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba“, – sako Gediminas Miškinis, VTD direktorius.

Šiandien VTD darbuotojai susirinko į trumpą 20-ojo gimtadienio paminėjimo šventę. Jos metu prisiminė svarbiausius departamento istorijos etapus bei pagerbė darbuotojus.

Ar žinote kad...

... per pastaruosius 4 metus VTD suorganizavo daugiau nei 12 tūkst. centralizuotų konkursų į valstybės tarnybą.

... centralizuotai organizuojamus konkursus buvo pateikta apie 100 tūkst. prašymų dalyvauti.

... šiuo metu bendra konkursų trukmė nuo konkurso paskelbimo iki vertinimo komisijoje – 39,1 kalendorinės dienos.

... 99 proc. konkursų į valstybės tarnybą vyksta nuotoliniu būdu.

... 2022 m. pirmąjį ketvirtį konkursuose dalyvavusių pretendentų apklausa rodo, kad 81,10 proc. respondentų pasitiki konkurso, kuriame dalyvavo, skaidrumu, 77,95 proc. yra patenkinti konkurso organizavimu.

... VTD specialistų teikiamas konsultacijas gerai arba labai gerai įvertino 96,00 proc. respondentų – įstaigų personalo specialistų.

... Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) užsakymu atliktas tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ rodo, kad VTD nustatytas nulinis pasinaudojimo pažintimis indeksas.