BDAR
gdpr

Valstybės tarnybos departamentas atkreipia dėmesį, kad rengiant pareigybių aprašymus, nurodyti reikia tik konkrečias studijų kryptis

Data

2019 12 19

Įvertinimas
1
photo-1542435503-956c469947f6.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atkreipia įstaigų, kurios teikia prašymus organizuoti valstybės tarnautojų atrankas ir konkursus, ir pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas dėmesį dėl pateikiamų pareigybių aprašymų.

Iki 2017 m. sausio 1 dienos galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1749 „Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“, todėl tokioms studijų sritims kaip biomedicinos, fiziniai, technologijos, socialiniai, humanitariniai mokslai ir menai buvo priskiriamos studijų krypčių grupės. Pretendentui įgijus, pavyzdžiui, teisės studijų krypties bakalauro išsilavinimą, pagal dabar galiojantį 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ nėra galimybės pretenduoti į konkursą, kurio pareigybės aprašyme nurodytas reikalavimas turėti socialinių mokslų krypties bakalauro išsilavinimą.

Atsižvelgiant į tai, jog Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1176, nėra nustatytos studijų krypčių grupės bei siekiant pretendentams sudaryti ir užtikrinti lygias teises kandidatuoti į valstybės tarnybą bei užtikrinti teisėtus lūkesčius, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistai pretendentų į įstaigos vadovo, į karjeros valstybės tarnautojo ir į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas  pateiktus bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius, kurie buvo įgyti iki 2017 m. sausio 1 dienos, vertins atsižvelgdami į iki tol galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1749 nuostatas.

Atkreipiame dėmesį, kad pareigybių aprašymuose nebereikia nurodyti anksčiau buvusių studijų sričių ir krypčių grupių, o tik konkrečias studijų kryptis, kurios yra išvardintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakyme Nr. V-1075.

Rengiant valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus specialieji reikalavimai dėl nustatomo reikiamo išsilavinimo turi būti formuluojami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme – „turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą“. Taip pat remiantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika,  galima nurodyti kvalifikaciją ir studijų kryptį (kryptis).