BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojai privalo pranešti apie jiems žinomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Data

2019 01 10

Įvertinimas
2
49748566_1973332019388491_5502808173758644224_n.jpg

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokia prievolė atsirado, įsigaliojus naujoms Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatoms.

Asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. Pareiga pranešti netaikoma tais atvejais, kuomet šią veiką padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, kad įgaliotos institucijos (STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

STT, prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės. Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės yra numatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; 
2) asmens konfidencialumo užtikrinimas; 
3) draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; 
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; 
5) teisė gauti kompensaciją; 
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; 
7) atleidimas nuo atsakomybės.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima šiais būdais: palikdami žinutę STT interneto tinklalapyje www.stt.lt; paskambinę karštąja linija (8 5) 2663333, el. paštu [email protected]; mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykus į artimiausią STT padalinį ar atsiuntus pranešimą paštu.

STT parengta atmintinė valstybės tarnautojams.

STT informacija.