BDAR

Priminimas dėl neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo

Data

2018 09 06

Įvertinimas
2
StockSnap_ICUFI7PZGT.jpg

Valstybės tarnybos departamentas primena, kad šiuo metu dar gali būti atliekamas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas. Atkreipiame dėmesį į keletą svarbių dalykų.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą (toliau – VTĮ), neeilinis vertinimas atliekamas tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu ir į pareigas priimančio asmens sprendimu, jeigu:

 • iškyla abejonių dėl pakankamos įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo kvalifikacijos ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vadovo ar veiklos, vykdant įstaigai/įstaigos padaliniui/jam suformuluotas užduotis;
 • vertinimo komisija kasmetinio vertinimo metu įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertino nepatenkinamai;
 • yra motyvuotas siūlymas suteikti valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę;
 • yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis prašymas perkelti jį į konkrečias aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas;
 • yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis prašymas perkelti jį į konkrečias aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir tiesioginio vadovo siūlymas suteikti ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę;
 • yra motyvuotas siūlymas atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją iš pareigų.

Neeilinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas galimas, jeigu nuo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo praėjo 6 mėnesiai arba jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje įstaigoje. Valstybės tarnybos departamentas rekomenduoja neeilinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo neatlikinėti likus mėnesiui ar dviem iki kasmetinio vertinimo.

TAI SVARBU! Įstaigose, kurių personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), vykdant valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo procedūras, NBFC vykdo šias funkcijas:

 • iš įstaigos gavęs valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą/-as (toliau – vertinimo išvada) ir į pareigas priimančio asmens sprendimą atlikti neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą, dokumentų (vertinimo išvados, sprendimo atlikti neeilinį vertinimą, karjeros valstybės tarnautojo prašymo perkelti jį į konkrečias pareigas  (jei toks gautas) kopijas pateikia atitinkamai vertinimo komisijai;
 • gavęs iš įstaigos informaciją apie būsimą vertinimo komisijos posėdį, apie jį praneša valstybės tarnautojui raštu ir Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnautojų registrą;
 • padeda komisijos pirmininkui organizuoti vertinimo komisijos posėdžius;
 • atlieka vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
 • gavęs iš įstaigos informaciją apie vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimą, parengia teisės akto projektą ir pateikia įstaigai;
 • gavęs iš įstaigos teisės aktą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo, su priimtu teisės aktu supažindina valstybės tarnautoją;
 • suveda duomenis apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinį vertinimą į Valstybės tarnautojų registrą ir (ar) įstaigos personalo administravimo informacinę sistemą.

Daugiau apie neeilinį vertinimą skaitykite Valstybės tarnybos departamento parengtose Rekomendacijose dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo.