BDAR
gdpr

Patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas

Data

2018 12 21

Įvertinimas
9
laptop-3196481_1920.jpg

Vyriausybei patvirtinus Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, nuo 2019 m. sausio 1 d. įtvirtinama centralizuota valstybės tarnautojų atranka. Atkreipiame dėmesį į keletą naujovių, svarbių įstaigų personalo administravimo specialistams.

Centralizavus atranką į valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  bei atrankas organizuosiantis Valstybės tarnybos departamentas tikisi  pritraukti į valstybės tarnybą geriausius įvairių sričių specialistus, padaryti sistemą objektyvesnę ir efektyvesnę bei padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba.

Konkursai į valstybės tarnybą ir pakaitinių tarnautojų atrankos, kurių procedūros (įstaiga pateikia pareigybių aprašymus per VATIS) bus prasidėjusios iki 2018 m. gruodžio 31 d. imtinai, vyks pagal dabar galiojančią tvarką: Valstybės tarnybos departamentas tikrins bendruosius ir vadovavimo gebėjimus, o įstaigos vykdys antrąjį konkurso etapą – pokalbį žodžiu. Konkursai ir atrankos, kurių procedūros bus pradėtos nuo sausio 1 d., jau vyks pagal naująją centralizuotą atrankos sistemą. Juos organizuos Valstybės tarnybos departamentas.

Įsigaliojus centralizuotai atrankai:

Į padalinio vadovo (ar aukštesnes) ir įstaigos vadovo pareigas Valstybės tarnybos departamentas atrinks 2 geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus ir jų kandidatūras pateiks priimančiam į pareigas asmeniui, kuris priims galutinį sprendimą. Į ne vadovaujančias pareigas centralizuotai bus atrenkamas vienas tarnautojas.

Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas turės būti paskelbti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pareigybių atsilaisvinimo ar per 3 mėn. nuo naujos pareigybės įsteigimo. Į įstaigos vadovo pareigas – ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki kadencijos pabaigos. Konkursas turės būti baigtas ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki kadencijos pabaigos.

Nors pagal naująją tvarką tarnautojų atranką organizuos Valstybės tarnybos departamentas, įstaigų dalyvavimas bus labai svarbus.

Įstaigos:

  • Planuos valstybės tarnautojų poreikį ir jį kartu su valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais teiks Valstybės tarnybos departamentui (per VATIS).
  • Atrinks asmenis, turinčius teisę atkurti statusą (sudarys komisijas, tikrins gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas). 
  • Sieks pritraukti reikiamas kompetencijas turinčius asmenis dalyvauti konkursuose.
  • Dalyvaus centralizuoto konkurso procedūrose: bendradarbiaudamos su Valstybės tarnybos departamentu nustatys pretendentų vertinimo metodus, kriterijus ir galimus konkurso etapus, ruoš užduotis, į konkurso komisijas deleguos savo atstovus (komisijos narius).
  • Į pareigas priimantis asmuo priims Valstybės tarnybos departamento atrinktą pretendentą (specialistą).
  • Į pareigas priimantis asmuo priims galutinį sprendimą, kurį iš 2 Valstybės tarnybos departamento atrinktų pretendentų (į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas) priimti į valstybės tarnautojo pareigas.
  • Jei būtina, pradės atrinkto pretendento tikrinimo procedūrą, būtiną išduodant specialųjį leidimą.

Numatoma, kad didžioji dalis konkursų į valstybės tarnybą vyks Valstybės tarnybos departamente, tačiau esant galimybei teisės aktai leis juos organizuoti ir nuotoliniu būdu.