BDAR
gdpr

Patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų metodika

Data

2018 12 11

Įvertinimas
5
StockSnap_DSCANN9B8V.jpg

Vyriausybė patvirtino naują Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, kuri įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Vienas iš metodikos keitimo tikslų – suderinti jos nuostatas su naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

Svarbiausi pakeitimai:

  1. nelieka valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų;
  2. patarėjai gali turėti pavaldžių asmenų;
  3. atsisakoma dabar galiojančios Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 3 priedo, kuriame yra nustatomi pareigybių vertinimo kriterijai.

Priimant sprendimą dėl konkrečios pareigybės pavadinimo, nustatyto Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede arba kituose teisės aktuose, ir rengiant valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, reikės įvertinti teisės aktuose nustatytus įstaigos ir (arba) įstaigos administracijos padalinio uždavinius, funkcijas, numatomų valstybės tarnautojui nustatyti funkcijų sudėtingumą ir jų atlikimo savarankiškumą.

Iki sausio 1 d. įstaigos turi peržiūrėti ir patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus pagal metodikos reikalavimus. Yra rekomenduojama taikyti vieną iš šių alternatyvų:

1) įstaigos vadovo teisės aktu (įsakymu, sprendimu, potvarkiu ar pan.) nustatyti, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų punktai, kuriuose yra nustatytas valstybės tarnautojo pareigybės lygis ir kategorija, netenka galios 2019 m. sausio 1 d., arba

2) pakeisti visų valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus pagal metodikos nuostatas (be pareigybės lygio ir kategorijos).

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad įstaigos, skelbiančios valstybės tarnautojo konkursą ar pakaitinio tarnautojo atranką iki šių metų gruodžio 31 d., pareigybės aprašyme prie lygio ir kategorijos turėtų nurodyti ir būsimą (nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį) pareiginės algos koeficientą, kurį pasirenka iš naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo.