BDAR

Patikslinta nauja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema

Data

2018 12 27

Įvertinimas
11
StockSnap_EVC3N6560W.jpg

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą. Bene svarbiausias šiuo įstatymu įtvirtintas pakeitimas – patikslinta nauja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pereinant prie naujos sistemos valstybės tarnautojų naujas pareiginės algos koeficientas bus perskaičiuotas pareigybei iki 2018 m. gruodžio 31 d. nustatytą pareiginės algos koeficientą dauginant iš:

1) 1,5 – valstybės tarnautojui, turinčiam 1 kvalifikacinę klasę;

2) 1,3 – valstybės tarnautojui, turinčiam 2 kvalifikacinę klasę;

3) 1,15 – valstybės tarnautojui, turinčiam 3 kvalifikacinę klasę;

4) 1 – valstybės tarnautojui, neturinčiam kvalifikacinės klasės.

Pareiginės algos koeficientas bus apvalinamas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.

Jei naujai apskaičiuotas valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas bus mažesnis už naujojo Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 1 priede atitinkamai valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą žemiausią pareiginės algos koeficientą iš koeficientų intervalo, valstybės tarnautojui bus paliekamos einamos pareigos ir nustatomas VTĮ 1 priede tai valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas žemiausias pareiginės algos koeficientas iš koeficientų intervalo.

Jeigu naujai apskaičiuotas valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas bus didesnis už VTĮ 1 priede atitinkamai valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą didžiausią pareiginės algos koeficientą iš koeficientų intervalo, šis koeficientas būtų taikomas tol, kol asmuo eis iki naujojo VTĮ įsigaliojimo eitas valstybės tarnautojo pareigas ir (arba) kol jam bus nustatyta didesnė ar mažesnė pareiginė alga.