BDAR
gdpr

Paskelbtas konkursas į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus pareigas

Data

2022 05 19

Įvertinimas
1
20303_04cb6d8863a68467cb44a4f42e863022.jpg

Valstybės tarnybos portale paskelbtas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus konkursas. Konkursą organizuoja Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Konkursą inicijuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Pareiginės algos koeficientas – 19,5. Pareiginė alga neatskaičius mokesčių – nuo 3 529,50 Eur. Į vadovo pareigas bus priimama 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.

Prašymai dalyvauti konkurse teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarną (testavimas.vtd.lt) iki birželio 1 d. Oficialus konkurso skelbimas ČIA.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Kandidatai privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Naujasis VASPVT direktorius(-ė) atstovaus ir vadovaus šiai įstaigai, valdys VASPVT funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. Taip pat valdys įstaigos išteklius, dalyvaus rengiant SAM strateginius ir metinius veiklos planus, sudarys planus ministerijos numatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti.

Pagal kompetenciją VASPVT direktorius(-ė) turės užtikrinti, jog būtų laikomasi Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, LR įstatymų ir kitų LR Seimo nepriimtų teisės aktų, LR Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų. Naujasis vadovas(-ė) inicijuos ir organizuos asmenų vykdomos sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą, akreditavimą, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos priemonių (prietaisų) atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo vykdymą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, pacientų saugą užtikrinančias priemones.

Dokumentai dėl vadovaujamojo darbo patirties

Kaip pateikti prašymą dalyvauti konkurse