BDAR
gdpr

Pasikeitė įstatymo nuostata dėl seniūnų pavaduotojų pareigybių

Data

2019 01 08

Įvertinimas
2
road-sign-663368_1920.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atkreipia dėmesį, kad pasikeitė Valstybės tarnybos įstatymo nuostata dėl seniūnų pavaduotojų pareigybių – nustatyta, kad visose seniūnijose gali būti tokios pareigybės.

Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme, priimtame 2018 m. birželio 29 d., buvo nustatyta, kad seniūno pavaduotojo pareigybė nuo 2019 m. leidžiama tik seniūnijose, kurios yra biudžetinės įstaigos. Atsižvelgiant į tai, dalyje savivaldybių administracijų buvo priimti sprendimai seniūnų pavaduotojus nuo 2019 m. sausio 1 d. perkelti į kitas pareigas (patarėjų ar vyriausiųjų specialistų).

2018 m. gruodžio 18 d. buvo priimtas įstatymo pakeitimas (Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas), kuriuo pakeistas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas – neliko nuostatos, kad seniūno pavaduotojo pareigybė gali būti tik seniūnijoje, kuri yra biudžetinė įstaiga. T. y., kaip ir anksčiau seniūno pavaduotojo pareigybė gali būti steigiama bet kokios teisinės formos seniūnijoje.  

Atkreipiame dėmesį, kad minėtas įstatymo pakeitimas neįpareigoja savivaldybės administracijos iš naujo steigti seniūno pavaduotojo pareigybės, jeigu ji nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo panaikinta. Visgi,  jeigu nuspręsta vėl įsteigti seniūno pavaduotojų pareigybes, siekiant užtikrinti valstybės tarnautojų teisėtus lūkesčius, siūlytina ankstesnius sprendimus dėl valstybės tarnautojų, ėjusių seniūnų pavaduotojų pareigas, perkėlimo į kitas pareigas pripažinti negaliojančiais ir valstybės tarnautojus grąžinti į ankstesnes – seniūnų pavaduotojų – pareigas. Tai padarius būtina atlikti atitinkamus pakeitimus Valstybės tarnautojų registre.