BDAR
gdpr

Parengtos Rekomendacijos dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams

Data

2019 12 02

Įvertinimas
2
photo-1423592707957-3b212afa6733.jpg

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo naujai redakcijai (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), pasikeitė ir tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams reglamentavimas. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengė Rekomendacijas dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams (peržiūrėti ir atsisiųsti čia).

Šių Rekomendacijų tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tinkamai taikyti teisės aktų nuostatas dėl valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės. Rekomendacijų pradžioje pateikiama tarnybinio nusižengimo tyrimo schema, pagrindiniai teisinio reglamentavimo akcentai ir nuostatos, be to, tarnybinio nusižengimo tyrimo motyvuotos išvados forma bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos, kurių sprendimai aktualūs tam tikruose tarnybinio nusižengimo tyrimo etapuose.
Tikimės, kad šios Rekomendacijos padės į pareigas priimantiems asmenims, už personalo administravimą, valdymą atsakingiems asmenims bei patiems valstybės tarnautojams lengviau bei efektyviau atlikti visas reikiamas procedūras įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.