BDAR
gdpr

Parengtos Rekomendacijos dėl perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Data

2019 11 05

Įvertinimas
5
photo-1529400971008-f566de0e6dfc.jpg

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo naujai redakcijai (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), pasikeitė ir valstybės tarnautojų perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas reglamentavimas. Dar 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtino Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašą, kuriame pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas detalizavo valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo procedūras.

Rekomendacijose aptariama karjeros samprata, karjeros modeliai valstybės tarnyboje. Taip pat detaliai aptariamos procedūros, atliekamos karjeros valstybės tarnautoją perkeliant tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas tiek savoje, tiek ir kitoje įstaigoje, pateikiami vizualūs procesai, pateikiamos rekomendacijos dėl galimo pokalbio tarnybinio kaitumo procese bei pateikiama pavyzdžių, kaip galėtų būti rašomi atitinkami dokumentai.

Tikimės, kad šios Rekomendacijos padės į pareigas priimantiems asmenims, už personalo administravimą, valdymą atsakingiems asmenims bei patiems valstybės tarnautojams lengviau bei efektyviau atlikti visas reikiamas procedūras įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui, centralizuotai organizuojamų konkursų procedūros užtrunka ilgiau nei tarnybinio kaitumo procedūros, raginame valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas aktyviau naudotis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (toliau – VATIS) ir dažniau skelbti informaciją apie galimybę perkelti valstybės tarnautoją į kitas laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Taip pat raginame būti aktyvesnius ir valstybės tarnautojus, ieškančius naujų galimybių, iššūkių savo karjeros kelyje. VATIS savitarnoje kiekvienas valstybės tarnautojas, siekiantis užimti kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu, gali pateikti informaciją apie save. Tokiu būdu būtų lengviau įgyvendinama valstybės tarnautojų teisė į horizontalią karjerą, o valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos greičiau ir lengviau užpildytų esamas laisvas pareigybes ir papildytų savo komandą naujais nariais, neorganizuojant konkurso.