BDAR

Nuo sausio 1 d. nelik​s dalies įstaigų skyriaus vedėjų pavaduotojų ir poskyrių vedėjų pareigybių

Data

2018 10 29

Įvertinimas
9
road-sign-663368_1920.jpg

Valstybės tarnybos departamentas atkreipia dėmesį, kad nuo 2019 m. skyrių vedėjų (valstybės tarnautojų) pavaduotojų pareigybes galės turėti tik savivaldybių viešojo administravimo įstaigų skyriai, nesantys kitame struktūriniame padalinyje, o poskyriai galės būti tik savivaldybių viešojo administravimo įstaigų skyriuose.  

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija ir Viešojo administravimo įstatymo 11 str. pakeitimai. Pagal juos, įstaigose neliks skyriaus vedėjo pavaduotojo (valstybės tarnautojo) pareigybės. Išimtis daroma tik savivaldybių viešojo administravimo įstaigų skyriams (biurams, tarnyboms), nesantiems kitame struktūriniame padalinyje, kurių vedėjai (viršininkai) galės turėti pavaduotojus. Taip pat nustatoma, kad poskyriai galės būti tik savivaldybių viešojo administravimo įstaigų skyriuose. 

Raginame įstaigas atitinkamai pasiruošti šiam pokyčiui – iki sausio 1 d. peržiūrėti minėtas pareigybes. Vietoje nesamos pareigybės, vadovaujantis naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo nuostatų 3 straipsniu, valstybės tarnautojui nustatoma kita pareigybė, atsižvelgiant į to paties įstatymo 1 priede nustatytas pareigybių grupes.

Pokyčiai palies apie 440 esamų skyriaus vedėjų pavaduotojų bei apie 350 esamų poskyrių vedėjų.​