BDAR
gdpr

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. daugiau socialinių garantijų valstybės tarnautojams

Data

2022 08 10

Įvertinimas
3
0,8 proc. - 2022-08-10T130119.024.png

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, suteikiantys daugiau socialinių garantijų darbuotojams, auginantiems vaikus, slaugantiems ar prižiūrintiems sergančius šeimos narius ir kt., kurie, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 6 str. 1 d., taikomi ir valstybės tarnautojams. Svarbiausi pokyčiai:

Mamadienis ir tėvadienisir auginantiems vieną vaiką. DK 138 str. papildytas nuostatomis, kad mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teisęs į papildomą poilsio laiką (mamadienį ar tėvadienį) – 1 dieną per 3 mėnesius, o auginantys du vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu vaikai turi negalią, – 2 dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.).

Ne visas darbo laikas DK 40 str. 5 d. papildyta, kad dirbti ne visą darbo laiką galės tarnautojas, slaugantis šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį. Šią teisę turės tarnautojai, auginantys vaikus iki 8 m.

Nuotolinis darbas ir lankstus darbo laikas – DK 52 str. nuostatos papildytos, kad jeigu nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti tarnautoja, tarnautojas, auginantis vaiką iki 8 m., ir tarnautojas, vienas auginantis vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., paprašo dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys privalo tenkinti tokį prašymą. Išskyrus atvejus, kai darbdavys įrodo, kad dėl darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas. Ta pati nuostata galioja ir tarnautojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybę slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie išvardinti tarnautojai turi galimybę dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.

Jei įvaikinote – DK str. 133 str. ir 134 str. patikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros terminai. Kai yra įvaikinamas vaikas, tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti (šios nuostatos įsigalioja nuo 2023-01-01).

Nemokamos atostogos – DK 137 str. įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su tarnautoju gyvenantį asmenį. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 45 str. 2 d., Darbo kodekse nustatytais pagrindais nemokamos atostogos suteikiamos valstybės tarnautojo prašymu.

Diskriminacijai – Ne. DK 26 str. įtvirtintos nuostatos, draudžiančios diskriminuoti tarnautoją dėl to, kad jis naudojasi Darbo kodekso suteiktomis garantijomis, pvz., dirba lanksčiu darbo grafiku, prašo papildomų atostogų ir kt. bei dėl šeiminės padėties.

Psichologiniam smurtui – Ne. DK 30 str. įtvirtinta pareiga darbdaviui įprastais darbovietėje būdais skelbti informaciją, kokių priemonių imasi psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti.

Šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimus galima rasti ČIA.