BDAR
gdpr

LR Krašto apsaugos ministerija skelbia atranką į Gynybos resursų agentūros direktoriaus pareigas

Data

2017 12 15

Įvertinimas
0
kam_1280x1024.jpg

Krašto apsaugos ministerija skelbia atranką į naujai kuriamos Gynybos resursų agentūros (GRA) direktoriaus pareigas. Pageidaujantys dalyvauti atrankoje į šią poziciją, kviečiami pateikti kandidatūras pagal Krašto apsaugos sistemoje paskelbtą informaciją ir reikalavimus iki 2017 m. gruodžio 27 d. įskaitytinai.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. veiklą pradėsiančios GRA direktorius bus atsakingas už skaidrų krašto apsaugos sistemos didžiųjų pirkimų projektų planavimą, jų vykdymą ir kontrolę, koordinuos karinių pirkimų ir techninių specifikacijų parengimo procesus. GRA direktorius taip pat atliks ir Nacionalinio ginkluotės direktoriaus funkcijas, atstovaus Lietuvą NATO formatuose.

2018 m. veiklą pradėsiančioje GRA dirbs iš viso 144 karių ir civilių tarnautojų. Dalį šio personalo sudarys krašto apsaugos sistemoje dirbantys žmonės, atsakingi už specifinių karinių produktų projektus, standartizaciją, kodifikavimą, įrangos gyvavimo ciklo valdymą ir pan., kita atnaujinamo personalo dalis bus tiesiogiai atsakinga už viešųjų pirkimų procedūras.

Krašto apsaugos ministerija, įgyvendindama įsigijimų sistemos pokyčius, atnaujina ne tik struktūrą, bet ir personalą. Gruodžio pradžioje ministerija, siekdama pritraukti kompetentingų įsigijimų srities specialistų, jau paskelbė pirmuosius valstybės tarnautojų atrankos konkursus į naujai kuriamą ministerijos Įsigijimų politikos skyrių ir Gynybos resursų agentūrą. 

Pretendentai iki 2017 m. gruodžio 27 d. (įskaitytinai) turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Prašymas dėl priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą ir pareigas. 

2. Karinio parengtumo dokumentas (pagal Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 3 str. 1 dalies 1 p., turi būti įgijęs pagrindinį karinį parengtumą arba išėjęs krašto apsaugos ministro nustatytą specialųjį karinio parengtumo kursą ar specialiai mokytas tarnauti civilinėje krašto apsaugos tarnyboje);

3. Pažyma apie sveikatos būklę (pagal sveikatos būklę būti tinkamas civilinei krašto apsaugos tarnybai – pretendentas siunčiamas tikrintis sveikatos į Karinės medicinos ekspertizės komisiją);

4. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (forma pridedama);

5. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijos kopija;

6. Asmens dokumento kopija;

7. Gyvenimo aprašymas;

8. Aukštojo mokslo baigimo dokumento (diplomo) kopija;

9. Užsienio kalbos mokėjimo lygį įrodantis dokumentas;

10. Sodros pažymėjimo kopija.

Kiti dokumentai įrodantys atitiktį pareigybės aprašyme keliamiems reikalavimams.

Dokumentai, kuriuos galite atsisiųsti:

- Pareigybės aprašymas;

- Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracijos forma.

Dokumentus teikti Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento Nekarinio personalo politikos skyriaus vyr. specialistei Dovilei Stulgienei, Totorių g. 25, tel. 8 52 648506, el.p. dovile.stulgiene@kam.lt