BDAR
gdpr

Kvietimas teikti motyvuotą pasiūlymą deleguojančiosioms institucijoms dėl DNE pozicijos ES Delegacijoje Ukrainoje

Data

2022 06 06

Įvertinimas
2
0,8 proc. (61).png

Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) kviečia ES šalis teikti deleguotųjų nacionalinių ekspertų (toliau – DNE) kandidatūras Europos Sąjungos (ES) delegacijoje Ukrainoje. EIVT padeda vyriausiajam įgaliotiniui vykdyti ir įgyvendinti veiksmingą ir nuoseklią ES bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP), atstovaujant ES ir pirmininkaujant Užsienio reikalų tarybai. EIVT glaudžiai bendradarbiauja su Tarybos generaliniu sekretoriatu, Komisijos tarnybomis ir Europos Parlamento generaliniu sekretoriatu.

 

EIVT rūpinasi ES diplomatiniais santykiais su ES nepriklausančiomis šalimis ir vykdo ES užsienio ir saugumo politiką, vykdo veiklą šiose srityse:

  • taikos stiprinimas teikiant politinę, ekonominę ir praktinę pagalbą;
  • saugumo užtikrinimas vykdant bendrą saugumo ir gynybos politiką;
  • gerų ryšių su artimiausiomis ES kaimynėmis palaikymas vykdant Europos kaimynystės politiką;
  • parama vystymuisi, humanitarinė pagalba ir krizių valdymas;
  • klimato kaitos ir žmogaus teisių klausimų sprendimas.

Būsimas deleguotasis nacionalinis ekspertas prisidės prie tam tikrų tikslų įgyvendinimo: analizių ir ataskaitų apie Ukrainos santykius su ES valstybėmis, įskaitant atitinkamus pokyčius regioniniu lygiu, teikimo, taip pat analizių ir ataskaitų dėl kovos su korupcijos pasireiškimu tam tikrose srityse Ukrainoje teikimo.

 

Kviečiame deleguojančias institucijas teikti motyvuotą pasiūlymą – pareigybę pripažinti atitinkančia nacionalinius delegavimo prioritetus ir deleguojančiosios institucijos delegavimo poreikius ir Valstybės tarnybos departamentui skelbti atranką.

 

Motyvuotą pasiūlymą prašome teikti iki 2022-06-15 Užsienio reikalų ministerijai ir Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Dokumentų teikimo terminas į EIVT yra iki 2022-06-30. Delegavimo vieta – Kijevas.

Atranką organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

Nuoroda į DNE skelbimą ČIA.