BDAR
gdpr

Kviečiame tiekėjus dalyvauti valstybės tarnautojų atrankos instrumentų sukūrimo pirkime

Data

2020 08 20

Įvertinimas
1
StockSnap_ICUFI7PZGT.jpg

Paskelbtas naujų kompetencijomis grįstų atrankos instrumentų ir jų metodikų parengimo viešasis pirkimas. Kviečiame tiekėjus dalyvauti.

 

Pirkimo tikslas – atsižvelgiant į Europos Sąjungos šalyse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos sistemų tyrimo ir gerosios patirties Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegimo galimybių studijos išvadas ir rekomendacijas, išplėsti patikimų ir validžių centralizuotos atrankos instrumentų spektrą ir bazę. Naujieji atrankos instrumentai skirti įvertinti pretendentų bendrąsias, vadybines ir lyderystės, specifines ir profesines kompetencijas bei tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas, siekiant didinti valstybės tarnautojų atrankos efektyvumą bei kokybę.

 

Daugiau informacijos – Centriniame viešųjų pirkimų portale.

 

Pirkimas organizuojamas pagal 2014–2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektą Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0007 „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“.