BDAR

Kviečiame į tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymus (atnaujinta)

Data

2020 09 29

Įvertinimas
2
ES_zenklas.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoja tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus Vilniaus ir Kauno apskričių valstybės tarnautojams.

Kaune, Vilniuje į mokymus kviečiame šių apskričių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovus, karjeros, statutinius, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), dirbančius viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse.

Mokymai Kaune vyks 2020 m. spalio 8, 29 d. (žr. darbotvarkę). Registruotis prašome ČIA

Mokymai Vilniuje vyks: 

2020 m. spalio 1, 6, 15, 23, 28 d. (žr. darbotvarkę)

2020 m. lapkričio 4, 11, 17, 25 d. (žr. darbotvarkę)

2020 m. gruodžio 1, 8, 15, 17 d. (žr. darbotvarkę)

Registruotis prašome ČIA.

Taip pat Vilniuje į mokymus kviečiame šios apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovus, karjeros, statutinius, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), vykdančius ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės funkcijas.

Mokymai Vilniuje vyks 2020 m. spalio 7,  22 ir 29 d. (žr. darbotvarkę). Registruotis prašome ČIA.

Mokymai organizuojami Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ pagal bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.