BDAR

Kviečiame į konsultacijas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo klausimais

Data

2020 12 15

Įvertinimas
7
registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. gruodžio 21, 22 d. 14.00 val. organizuoja nuotolines konsultacijas valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo klausimais. Konsultacijos vyks naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuorodą atsiųsime užsiregistravusių dalyvių el. paštu.

 

Kviečiame registruotis valstybės ir savivaldybių įstaigų atstovus Valstybės tarnybos portale, užpildant registracijos formą skiltyje „Apklausos“, pasirinkus „Metodinės konsultacijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo klausimais“.

 

Į konsultacijas prašome registruotis dieną prieš iki 12.00 val. Pvz., į konsultaciją, kuri įvyks 2020 m. gruodžio 21 d., turite registruotis iki 2020 m. gruodžio 20 d. 12.00 val.). Siekdami konstruktyvaus darbo, prašytume iki minėtos datos pateikti ir Jums aktualius klausimus el. paštu lina.daujotaite-prusaitiene@vtd.lt.

 

Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienais metais vertinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, tarnybinė veikla. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 4 punktu, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS), išskyrus atvejus, kai duomenys apie valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, tiesioginį vadovą VATIS nėra tvarkomi. Tokiu atveju valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas raštu. Kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 20 d.