BDAR

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje

Data

2020 01 06

Įvertinimas
1
Registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, 2020 m. sausio 14, 21, 28 dienomis ir 2020 m. vasario 5, 11, 18 dienomis organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai), kuriuose maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse (susipažinti su darbotvarke). Registruotis į mokymus, prašytume paspaudus šią nuorodą. Mokymai vyks Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, 301 salė, Jasinskio g. 9, Vilnius. 

2020 m. sausio 16 ir vasario 13 dienomis tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams, vyks Panevėžyje, todėl į juos kviečiame Panevėžio apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse.

Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. sausio 16 d., prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos" pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Panevėžio apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse" (susipažinti su darbotvarke).

Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. vasario 13 d., prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos" pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Panevėžio apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, vykdant ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę" (susipažinti su darbotvarke).

Sausio 23 d. tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams, vyks Šiauliuose, o sausio 30 d. – Klaipėdoje, todėl į juos kviečiame Šiaulių bei Klaipėdos apskričių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse.

Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. sausio 23 d., prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos" pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Šiaulių apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse" (susipažinti su darbotvarke), o norinčius dalyvauti sausio 30 d. mokymuose – užpildant registracijos formą, skiltyje „„Apklausos" pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Klaipėdos apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse" (susipažinti su darbotvarke).

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta, kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.