BDAR

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Vilniuje

Data

2020 01 27

Įvertinimas
2
Registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, 2020 m. vasario 25 d., 9 val. organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai). Maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), vykdančius ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę (susipažinti su darbotvarke), kurie dar nėra dalyvavę šiuose, Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizuojamuose mokymuose.

Mokymai vyks Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos  301 salėje, Jasinskio g. 9, Vilniuje. Registruotis į mokymus, prašytume paspaudus šią nuorodą.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta, kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.