BDAR
gdpr

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Vilniuje

Data

2019 08 27

Įvertinimas
2
423_b172f66209dbfac7c63e7b82f4223b2b.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, 2019 m. rugsėjo 18 dieną organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai), kuriuose maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau nurodytoje srityje. Registruotis į mokymus prašytume paspaudus šią nuorodą. Mokymai vyks Vilniuje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje, 301 salėje, 3 aukšte, (adresas – Jasinskio g. 9). 

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta, kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.