BDAR
gdpr

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Šiauliuose ir Kaune

Data

2019 10 31

Įvertinimas
0
Registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, 2019 m. lapkričio 27 d. organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti Šiaulių apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), vykdantiems  ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę  (susipažinti su darbotvarke). Mokymai vyks adresu: Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius, Vytauto g. 267, Šiauliai.  Registruotis į mokymus, prašytume paspaudus šią nuorodą.

2019 m. gruodžio 4 d. organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti Kauno apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams, vykdantiems (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai) ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę (toliau – Mokymai) (susipažinti su darbotvarke). Mokymai vyks adresu: Best Western Santakos viešbutis, Gruodžio g. 21, Kaunas. Registruotis į mokymus, prašytume paspaudus šią nuorodą.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta, kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.