BDAR

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Marijampolėje ir Vilniuje

Data

2020 02 27

Įvertinimas
0
Registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, organizuojami šie tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai:

2020 m. kovo 26 d. mokymai skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems Marijampolės apskrities valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai);

2020 m. kovo 31 d., balandžio 6 d. ir balandžio 30 d. mokymai, skirti Vilniaus apskrityje dirbantiems valstybės tarnautojams ir vykdantiems ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę.

Maloniai kviečiame kovo 26 d. vyksiančiuose mokymuose dalyvauti Marijampolės apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse. Susipažinti su darbotvarkėmis galite paspaudus nuorodą (kovo 26 d.). Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. kovo 26 d., prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos“ pasirinkus „REGISTRACIJA Į TARNYBINĖS (PROFESINĖS) ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS MOKYMUS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

Maloniai kviečiame kovo 31 d., balandžio 6 ir 30 d. vyksiančiuose mokymuose dalyvauti Vilniaus apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), vykdančius ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę. Susipažinti su darbotvarkėmis galite paspaudus nuorodą (kovo 31 d., balandžio 6 ir 30 d.). Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. kovo 31 d., prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos“ pasirinkus „REGISTRACIJA Į TARNYBINĖS (PROFESINĖS) ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS MOKYMUS VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, VYKDANTIEMS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ“.