BDAR

Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Klaipėdoje

Data

2020 03 03

Įvertinimas
1
423_b172f66209dbfac7c63e7b82f4223b2b.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą, 2020 m. balandžio 1 d. ir balandžio 30 d. organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai), kuriuose maloniai kviečiame dalyvauti ir Jūsų įstaigos atstovus.

Maloniai kviečiame dalyvauti Klaipėdos apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse.

Mokymų dalyvius į mokymus, vyksiančius 2020 m. balandžio 1 d. (susipažinti su darbotvarke) ir balandžio 30 d. (susipažinti su darbotvarke), prašome registruotis Valstybės tarnybos portale (http://portalas.vtd.lt), užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos“ pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Klaipėdos apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo srityse“.