BDAR
gdpr

Konkursų į valstybės tarnybą kitos savaitės grafikas

Data

2022 11 23

Įvertinimas
1
0,8 proc. - 2022-11-23T100153.584.png

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse prašymą atsiimti kuo anksčiau. Tai leistų Valstybės tarnybos departamentui efektyviau vykdyti valstybės tarnautojų atranką ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

 

Vertinimo komisijoje data

 

Laikas

 

Skelbimo numeris

 

 

Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

 

 

Vertinimo komisijoje vieta

 

2022-11-28

09:00

53582

Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Singapūro Respublikoje

(1 diena)

Nuotolinis

2022-11-28

09:00

53719

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas

Nuotolinis

2022-11-28

09:00

53621

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

13:30

53639

Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento Finansų ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

15:30

53617

Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

10:00

53635

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2022-11-28

10:00

53631

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2022-11-28

13:30

53641

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

09:00

53622

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Asvejos RP)

Nuotolinis

2022-11-28

10:30

53640

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjas

Nuotolinis

2022-11-28

13:30

53642

Regionų apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas (darbo vieta – Klaipėdos rūmai)

Nuotolinis

2022-11-28

15:00

53638

Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento Trečiojo atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

09:00

53695

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

10:30

53710

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

10:30

53711

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-28

09:00

 

Kompleksinis vertinimas

Valstybės tarnybos departamente

 

 

 

 

 

2022-11-29

13:00

53582

Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Singapūro Respublikoje

(2 diena)

Nuotolinis

2022-11-29

09:00

53692

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo vadybos ir ugdymo skyriaus vedėjas

(1 diena)

Valstybės tarnybos departamente

2022-11-29

09:00

53658

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Trečiojo tiesioginės paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

13:00

53629

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2022-11-29

09:00

53669

Muitinės kriminalinės tarnybos 7-ojo skyriaus (Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus) vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

09:00

53655

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius)

Nuotolinis

2022-11-29

10:00

53653

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

13:30

53659

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

09:00

53650

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

09:00

53652

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

13:30

53654

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus IV Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Ukmergėje)

Nuotolinis

2022-11-29

10:00

53665

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

11:00

53662

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

13:30

53671

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-29

14:30

53708

Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teismo posėdžių sekretorius

Nuotolinis

 

 

 

 

 

2022-11-30

09:00

53582

Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Singapūro Respublikoje

(3 diena)

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53692

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo vadybos ir ugdymo skyriaus vedėjas

(2 diena)

Valstybės tarnybos departamente

2022-11-30

09:00

53703

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus I Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53745

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53746

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53667

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53663

Kauno miesto savivaldybės administracijos Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53660

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53668

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Atliekų reguliavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

13:30

53664

Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53666

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

53679

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus III Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Mažeikiuose)

Nuotolinis

2022-11-30

13:30

53686

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus I Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-11-30

09:00

 

Kompleksinis vertinimas

Valstybės tarnybos departamente

 

 

 

 

 

2022-12-01

09:00

53704

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus IV Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Radviliškyje)

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53700

Lietuvos standartizacijos departamento patarėjas

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53685

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53687

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus II Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53689

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-01

09:30

53680

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53684

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Veiklos koordinavimo ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-01

09:00

53698

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius

Nuotolinis

2022-12-02

13:00

53682

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

 

 

 

 

 

2022-12-02

09:00

53541

Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Prancūzijos Respublikoje

Nuotolinis

2022-12-02

09:00

53728

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Kauno marių RP)

Nuotolinis

2022-12-02

13:00

53729

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Anykščių RP)

Nuotolinis

2022-12-02

09:00

53705

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

Nuotolinis

2022-12-02

09:00

53706

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

Nuotolinis

2022-12-02

09:00

53709

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-02

10:00

53701

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės pagalbos skyriaus teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2022-12-02

10:00

53702

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės pagalbos skyriaus teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2022-12-02

13:00

53683

Nacionalinio akreditacijos biuro Akreditacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-02

09:00

53678

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2022-12-02

13:00

53681

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus II Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Plungėje)

Nuotolinis