BDAR
gdpr

Kokių kompetencijų tikimasi iš vadovų valstybės tarnyboje?

Data

2022 05 02

Įvertinimas
5
0,8 proc. (33).png

Aplinka, kurioje šiandien veikia vadovai valstybės tarnyboje – dinamiška ir sudėtinga, per trumpą laiką reikia prisitaikyti prie sparčiai kintančių visuomenės poreikių ir aplinkybių, reaguoti į naujus iššūkius ir galimybes.

Tad reikalingi vadovai, kurie gebėtų įvertinti platesnį kontekstą, skirtingas perspektyvas ir duotų kryptį organizacijai, formuotų jos lyderystę bendradarbiaudami ir įkvėpdami kitus, valdytų veiklos procesus pagal nustatytus standartus ir reglamentus, kartu ieškodami būdų, kaip juos efektyvinti. Tai turi būti lyderiai, kurie nuoširdžiai ir sąmoningai dirbtų visuomenės labui ir tai parodytų savo kasdieniais veiksmais.

Į valstybės tarnybą siekiama atrinkti lyderius, jau turinčius keliamiems tikslams įgyvendinti reikalingas kompetencijas bei augimo potencialą. Kokios kompetencijos vertinamos atrenkant vadovus į valstybės tarnybą? Jos apibrėžtos valstybės tarnyboje įtvirtintame kompetencijų modelyje.

STRATEGINIS POŽIŪRIS: Tikslų suderinimas su valstybės prioritetais, gebėjimas įvertinti platesnį kontekstą, ateities galimybių numatymas ir gebėjimas jomis pasinaudoti.

VEIKLOS VALDYMAS: tinkamas veiklos prioritetų nustatymas, veiklos organizavimas ir koordinavimas, siekiant užtikrinti nustatytų tikslų įgyvendinimą.

LYDERYSTĖ: gebėjimas būti pavyzdžiu kitiems, perteikti viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti; gebėjimas suteikti reikiamą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, sukurti pozityvią darbo aplinką.

ORGANIZUOTUMAS: gebėjimas planuoti einamųjų darbų atlikimą, deleguoti, nusistatyti prioritetus, priimti sprendimus ir veikti neatidėliojant.

ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS: gebėjimas atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus.

KOMUNIKACIJA: gebėjimas bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias bendravimo priemones, užtikrinant informacijos perteikimą bei supratimą.