BDAR
gdpr

Keičiasi pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo tvarka

Data

2020 11 11

Įvertinimas
2
StockSnap_YBKJ1G35EX.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atnaujino Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašą. Vienas svarbiausių pokyčių – karantino ar kitokios nepaprastosios padėties metu vertinimas vyks nuotoliniu būdu.

 

Vienas iš centralizuotos įstaigų vadovų atrankos etapų – kompleksinis vertinimas, kurį pretendentams prieš konkursą atlieka Valstybės tarnybos departamento ekspertai. Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų raišką. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio ir galioja 3 metus.

 

Įprastai kompleksinis vertinimas yra atliekamas Valstybės tarnybos departamente, o karantino ar kitos nepaprastosios padėties metu siekiant užtikrinti pretendentų ir Valstybės tarnybos departamento specialistų saugumą, jis vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“ programinę įrangą. Nuotolinio vertinimo metu bus naudojamas tik vienas iš kelių įprastai taikomų vertinimo metodų – iš dalies struktūruotas interviu.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kompleksiniam vertinimui vykstant nuotoliniu būdu, pretendento telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede. Kompleksinio vertinimo metu Valstybės tarnybos departamento vertintojas (-ai) ir pretendentas turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

 

Pretendentai patys turi išsitestuoti savo naudojamą įrangą likus ne mažiau kaip 1 val. iki kompleksinio vertinimo pradžios. Esant reikalui jie gali pasikonsultuoti su informacinių technologijų specialistais, kurių kontaktus gaus su kita informacija.

 

Prisijungimo nuoroda pretendentams išsiunčiama per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarną ne vėliau kaip likus 1 val. iki kompleksinio vertinimo pradžios.

 

Taip pat patikslinta pretendentų susipažinimo su jų kompleksinio vertinimo skaitmeniniais garso ir/ar vaizdo įrašais tvarka.

 

Su Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimais galite susipažinti ČIA.