BDAR
gdpr

Įvyko projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ pristatymas

Data

2019 08 28

Įvertinimas
2
didesnis-horz.jpg

Rugpjūčio 27 dieną Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos buvo pristatytas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, kurio tikslas – tobulinti vadovaujančių valstybės tarnautojų lyderystę.

Projekto pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės vyresnioji patarėja Goda Aleksaitė, Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Gediminas Miškinis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės patarėja Janina Gusčiūtė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politinės komunikacijos katedros vedėjas profesorius Andrius Vaišnys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius doc. dr. Andrius Stasiukynas, Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai dr. Virginijus Kundrotas bei kiti Valstybės tarnybos departamento darbuotojai.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą siekiama sutelkti vadovaujančius valstybės tarnautojus kaip vieningą grupę, sudaryti jiems sąlygas užmegzti ir palaikyti produktyvius darbinius santykius, dalintis patirtimi, stiprinti jų tinklaveiką ir bendradarbiavimą, palaikyti jų motyvaciją nuolat mokytis ir tobulėti, stiprinti siekį inicijuoti visuomenei vertę kuriančius pokyčius ir naujoves, kurti pažangią valstybės tarnybą. Projekto metu parengta įstaigų vadovų ir pavaduotojų ugdymo poreikių tyrimo anketa, surinkti tyrimo dalyvių atsakymai, parengta tyrimo ataskaita, kurioje apibendrintas mokymosi poreikis, nustatyti prioritetai ir rekomenduojami mokymo metodai, būdai ir formos, išgryninta 10-15 mokymosi temų, parengti ir su visais dalyviais suderinti 207 individualūs mokymų planai. Projekto tyrimo ataskaitą pristatė „Žmogaus studijų centro“ psichologė bei konsultantė dr. Edita Dereškevičiūtė. Valstybės tarnybos efektyvumo tyrimą tarptautiniame kontekste pristatė tarptautinės audito, mokečių ir verslo konsultavimo bendrovės KPMG Lietuvoje Valdymo ir rizikos konsultacijų departamento vadovas Dainius Pupkevičius.

E. Dereškevičiūtė pabrėžė, jog tyrimas parodė, kad įstaigų vadovai turi daugiau poreikių mokytis negu leidžia šio projekto rėmai, vadovai pageidauja ne tik auditorinių ir individualių mokymų, tačiau ir stažuočių, konferencijų užsienio šalyse ir ypatingai tinklaveikos renginių, nes net 83 procentai apklaustųjų vadovų išskyrė, kad būtina sukurti platformą vadovų bendradarbiavimui ir keitimuisi gerąja patirtimi. Taip pat ji išskyrė psichologinio mikroklimato svarbą, nes jis garantuoja įstaigų darbuotojų gerą savijautą ir motyvaciją ir tai atitinkamai padeda pritraukti jaunosios kartos atstovų. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis atkreipė dėmesį į valstybės tarnybos viziją ateityje ir klausė, kaip ji turėtų atrodyti bei pabrėžė šios vizijos suformavimo svarbą, būtinų procesinių pokyčių reikalingumą, nes valstybės tarnyba yra darbo rinkos dalis, kuri nuolatos kinta, o jaunų žmonių pritraukimas į valstybės tarnybą reikalingas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis pritarė, kad būtina kurti sisteminį požiūrį aukštesniosios valstybės tarnybos atžvilgiu, daryti pokyčius, sukurti diskusijų klubą šiuo klausimu. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Gediminas Miškinis sutiko, kad inicijuoti diskusijų klubą reikia ir pažadėjo jį suburti bei periodiškai kviesti dalyvius diskutuoti aukštesniosios valstybės tarnybos sisteminio požiūrio sukūrimo ir tobulinimo klausimais.

Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Iki projekto pabaigos 2020 metų birželio mėnesį dar planuojama organizuoti tris tinklaveikos renginius bei individualius ir auditorinius mokymus.